BÀI DỰ THI(Viết về gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua Người tốt-Việc tốt)